Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.
Częścią Ośrodka są Dom Słów, Lubelska Trasa Podziemna, Piwnica pod Fortuną.

Logo Ośrodeka Brama Grodzka Teatr NN
Telefon:
81 532 58 67
Strona internetowa: