Fundacja „Via Jagiellonica”

Fundacja „Via Jagiellonica”

Fundacja „Via Jagiellonica” posiada szeroką ofertę związaną z tematyką „Unia Lubelska w pamięci Europy i świata”. Do wyboru są: wykład, spacer tematyczny z przewodnikiem oraz połączenie jednej formy z drugą. O specjalizacji w tej tematyce przez Fundację świadczą między innymi: rocznicowe
wydawnictwo „Kalendarz Sejmu Unii Lubelskiej” 2018/2019, zaproszenia jej przedstawiciela do nagrań radiowych i telewizyjnych, uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego przy Miejskim Konserwatorze Zabytków w Lublinie, jak również wyróżnienie Fundacji przez Prezydenta Miasta Lublin medalem Unii Lubelskiej. Powyższa oferta realizowana jest w różnym zakresie i okolicznościach (m.in. lekcje, zwiedzanie i wycieczki, konkursy oraz projekty), z dostosowaniem do różnych grup wiekowych itd.

Logo Fundacji "Via Jagiellonica"
Telefon:
693 272 040
Strona internetowa: