Jacek Śliwiński, Przewodnik Inspiracji

Jacek Śliwiński, Przewodnik Inspiracji

Urodził się i mieszka w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego KUL. Rozwija projekty społeczne w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka, głównie w grupie Porozumienie Rowerowe. W lokalnej i branżowej prasie publikuje teksty z zakresu publicystyki miejskiej, społecznej i kulturalnej. Na portalach społecznościowych prowadzi profile literackie i dotyczące przestrzeni miejskiej oraz komunikacji rowerowej i pieszej. Wspiera działania lokalnych grup uwrażliwionych na tematykę kultury przestrzeni. Pasjami bada miejskie zaułki oraz często organizuje krótsze lub dłuższe wyprawy rowerowe – ulicami i skrótami miejskiej i podmiejskiej sieci komunikacyjnej. Współtworzył Mapę Infrastruktury Rowerowej Lublina i animuje takie działania jak na przykład Społeczna Wypożyczalnia Cargo, Lubelska Masa Krytyczna, Lublin Rowerem.

Jacek Śliwiński, Przewodnik Inspiracji
Telefon:
Adres e-mail: