Magdalena Kowalska-Cichy, Przewodnik Inspiracji

Magdalena Kowalska-Cichy, Przewodnik Inspiracji

Historyk i kulturoznawca, autorka książki „Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie” (2019). Od wielu lat działa aktywnie w turystyce. Posiada uprawnienia pilota wycieczek oraz Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Interesuje się dziejami procesów o czary i historią przestępczości w Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku. Podczas spotkań autorskich, prelekcji i spacerów opowiada o prześladowaniu czarownic, staropolskiej medycynie i sądownictwie oraz lubelskich legendach.