Marta Łukasik, Przewodnik Inspiracji

Marta Łukasik, Przewodnik Inspiracji

Z wykształcenia grafik, absolwentka Estudios Hispanicos na Uniwersytecie Complutense w Madrycie i studiów podyplomowych z Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Jest pomysłodawcą i koordynatorem wielu projektów w ramach inicjatyw takich jak: Miasto Kultury, Sezon Lublin, Festiwal Legend Lubelskich i in. Posiada doświadczenie we współpracy z grupami w każdym wieku – jako twórca gier terenowych oraz koordynator zespołu historii sztuki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od kilku lat prowadzi również zajęcia i warsztaty artystyczne z młodzieżą w ramach terapii zajęciowej. Z urodzenia lublinianka, a z zamiłowania zapalony odkrywca, który oprowadzi zainteresowanych miastem obieżyświatów po nietuzinkowych trasach. Łączy w sobie cechy ekspresyjnego choleryka-erudyty z zorganizowanym i perfekcyjnym melancholikiem.

Telefon:
Adres e-mail: