Martin's City Tours

Martin's City Tours

Martin’s City Tour to lokalna firma prowadzona przez Holendra, Martina Dalebouta (Przewodnika Inspiracji). Zrzesza przewodników anglojęzycznych, dlatego jej oferta kierowana jest do odbiorcy porozumiewającego się w tym języku. W ofercie Martin’s City Tour są spacery tematyczne, które pokazują Lublin i Polskę z perspektywy obcokrajowca, nierzadko zadziwiając nawet mieszkańców naszego miasta.

__________________

Martin’s City Tour is a local guide company led by Dutchman Martin Dalebout (Guide of Inspiration). It associates English-speaking city guides, therefore its offer is addressed to those who speak this language. The offer of Martin’s City Tour includes themed walks that show Lublin and Poland from the perspective of a foreigner, often surprising even the inhabitants of our city.

Martin Dalebout

Oferta