Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

Oddział Miejski PTTK — stowarzyszenie o ponad 110-letniej tradycji, skupiające turystów i krajoznawców, świadczące usługi turystyczne. Zadaniami Oddziału jest umożliwianie rozwijania turystyki kwalifikowanej, organizowanie imprez tur.-kraj., utrzymywanie szlaków turystycznych, kształcenie i doskonalenie kadr tur.–kraj., rozwijanie aktywności kulturowej związanej z turystyką i krajoznawstwem, organizowanie działań zmierzających do ochrony oraz zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych Polski. Ważnym elementem w działalności Oddziału jest przewodnictwo po Lublinie i Polsce. W ofercie swojej lubelscy przewodnicy PTTK mają spacery tematyczne m.in. „Zakochaj się w Lublinie” czy „Tajemnice i legendy Starego Miasta”, uczestniczą również w akcjach Miasta Lublin t.j.: Sezon Lublin, Festiwal Legend Lubelskich czy Dzień Unii Lubelskiej. Co roku powstają tematyczne pomysły zwiedzania i odkrywania Lublina. Inspiracją jest ważna rocznica, miejsce, ulica czy postacie związane z Lublinem.

Logo PTTK
Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa: