Alon Benach

Alon Benach
Na co dzień jestem wychowawcą i nauczycielem języków. Posiadam bogate doświadczenie edukacyjne zdobyte podczas lat pracy w terenie – w szkołach, klubach młodzieżowych oraz jako koordynator ds. Młodzieży w izraelskiej Federacji Młodych Studentów i Pracowników. Przewodnikiem jestem od wielu lat. Zajmuje się tematyką historii i kultury Żydów na Lubelszczyźnie. Moje zainteresowanie historią polską i polsko-żydowską prowadzi do próby promowania komunikacji międzykulturowej i nauki w polskiej sferze żydowskiej. W ramach swojej pracy współpracowałem z Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, a obecnie pracuję dla lubelskiej firmy turystycznej Rootka.
Języki:
angielski, herbrajski
Adres e-mail:

Trasy

Spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej, nieistniejącym mieście, w którym można odnaleźć ślady pamięci ocalałego dziedzictwa materialnego. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z historią wielowiekowej obecności Żydów w Lublinie.