Jacek Śliwiński

Jacek Śliwiński
Urodziłem się i mieszkam w Lublinie, w dzielnicy Czechów. Jestem absolwentem III Liceum im. Unii Lubelskiej i Wydziału Humanistycznego KUL. Pracowałem w firmach marketingowych oraz jako handlowiec w Warszawie i w Lublinie, prowadziłem także lokalną firmę kurierską. Obecnie rozwijam projekty społeczne w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka, głównie w grupie Porozumienie Rowerowe. W lokalnej i branżowej prasie publikuję teksty z zakresu publicystyki miejskiej, społecznej i kulturalnej. Na portalach społecznościowych prowadzę profile literackie i dotyczące przestrzeni miejskiej oraz komunikacji rowerowej i pieszej. Wspieram działania lokalnych grup uwrażliwionych na tematykę kultury przestrzeni. Moje zainteresowania to – literatura współczesna, ogrody zen i poezja haiku. Pasjami badam miejskie zaułki oraz często organizuje krótsze lub dłuższe wyprawy rowerowe – ulicami i skrótami miejskiej i podmiejskiej sieci komunikacyjnej. Współtworzyłem Mapę Infrastruktury Rowerowej Lublina i animuję takie działania jak na przykład Społeczna Wypożyczalnia Cargo, Lubelska Masa Krytyczna, Lublin Rowerem. Dobrze posługuje się językiem angielskim, niemal na pamięć znam topografię miasta.
Języki:
polski, angielski
Telefon:
Adres e-mail:

Trasy

Atrakcyjna, dynamiczna forma turystyki. Pozwala poznać miasto z nieco innej niż zwykle perspektywy. Pozwala dotrzeć szybciej do większej liczby ciekawych miejsc w danym czasie. Daje możliwość dotarcia do obiektów rzadziej promowanych, a równie interesujących jak szeroko znane turystom atrakcje.