Mateusz Kapitan

Przewodnik Inspiracji Mateusz Kapitan
Z Lublinem jestem związany od kilku lat za sprawą studiów podjętych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Turystyka towarzyszy mi od czasów licealnych, choć jako przewodnik pracuję od 2018 roku. Jestem członkiem Koła Przewodników Turystycznych Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. Oprowadzam turystów w różnym wieku, jednak nie ukrywam, że młodzież najchętniej. Preferuję alternatywne sposoby zwiedzania miasta oparte na współzawodnictwie i aktywnym udziale uczestników wycieczki.
Języki:
polski

Trasy