Śladami Żydów Lubelskich

Śladami Żydów Lubelskich

Spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej wiodący przez nieistniejące miasto, w którym można odnaleźć ślady pamięci i ocalałego dziedzictwa materialnego. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z historią wielowiekowej obecności Żydów w Lublinie.

Uczestnikom i uczestniczkom spaceru przemierzającym ulice Starego Miasta i Śródmieścia przybliżona zostanie historia i topografia dawnej dzielnicy żydowskiej oraz funkcjonującego podczas II wojny światowej getta. Narracja spaceru zostanie oparta na opowieściach o żydowskich mieszkańcach miasta, którzy od XIV wieku współkształtowali jego społeczny, ekonomiczny, polityczny, kulturowy i religijny charakter.

Najdawniejsza wzmianka o żydowskim osadnictwie w Lublinie pochodzi z XIV wieku. Żydzi zamieszkiwali głównie w okolicach Zamku i w obrębie Starego Miasta. Z czasem Lublin stał się istotnym centrum żydowskiej myśli i nauczania religijnego, zwanym Jerozolimą Królestwa Polskiego, zajmując tym samym ważne miejsce w historii Żydów polskich.

Podczas spaceru przewodnik przywraca do życia przedwojenną dzielnicę żydowską, umiejscawiając ją w topografii współczesnego miasta. Poprzez historie i materiały ikonograficzne opowiada o tętniących codziennym gwarem ulicach, a nade wszystko o ludziach, przy tych ulicach mieszkających. Snuje opowieści o ich życiu codziennym i kulturze oraz dziedzictwie i znaczeniu dla rozwoju Lublina na przestrzeni stuleci istnienia miasta. Opowiada także o pustce, jaka pozostała po dzielnicy żydowskiej oraz o tym, jak Lublin wypełnia tę pustkę pamięcią o dawnym życiu.

Informacja o trasie

Język:
polski, angielski
Tematyka:
spacer tematyczny
Dzień tygodnia:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela
Czas trwania:
Długość trasy:
3,5 km
Liczba osób:
od 1 do 30
Cena:

1-10 osób: 350 zł

10-20 osób: 450 zł

20-30 osób: 500 zł

Dla dzieci
Dla dorosłych
Dla seniora
Dla niepełnosprawnych ruchowo
Dla zwierząt

Zarezerwuj spacer telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych kontaktowych Przewodnika poniżej

Joanna Krauze

Joanna Krauze

Jestem absolwentką politologii, judaistyki i psychologii komunikacji społecznej. Lublinianką z wyboru serca oraz edukatorką i przewodniczką z powołania, pasji i poczucia obowiązku. Członkinią Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”, współpracowniczką Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jako stypendystka izraelskiego MSZ część studiów odbyłam w Tel Awiwie. Na co dzień pracuje w biurze turystycznym ROOTKA. Oprowadzam także po miejscach pamięci, m.in. Państwowym Muzeum na Majdanku i Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu. W wolnych chwilach realizuje projekty edukacyjne dotyczące historii, dziedzictwa i pamięci o Żydach lubelskich. Współpracowałam z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce, Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podczas swoich spacerów chciałabym przybliżać i wyjaśniać historię oraz dziedzictwo żydowskie Lubelszczyzny.