Szlak Żydów lubelskich

Szlak Żydów lubelskich

Spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej, nieistniejącym mieście, w którym można odnaleźć ślady pamięci ocalałego dziedzictwa materialnego. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z historią wielowiekowej obecności Żydów w Lublinie.

Uczestnikom i uczestniczkom przemierzającym ulice Starego Miasta i Śródmieścia przybliżona zostanie historia i topografia dawnej dzielnicy żydowskiej oraz funkcjonującego podczas II wojny światowej getta. Narracja spaceru zostanie oparta na opowieściach o żydowskich mieszkańcach miasta, którzy od XIV wieku współkształtowali jego społeczny, ekonomiczny, polityczny, kulturowy i religijny charakter.

Żydzi zamieszkiwali głównie w okolicach Zamku i w obrębie Starego Miasta. Z czasem Lublin stał się istotnym centrum żydowskiej myśli i nauczania religijnego, zwanym Jerozolimą Królestwa Polskiego, zajmując tym samym ważne miejsce w historii Żydów polskich.

Podczas spaceru przewodnik przywraca do życia przedwojenną dzielnicę żydowską, umiejscawiając ją w topografii współczesnego miasta. Materiały ikonograficzne wzbogacają opowieść o tętniących codziennym gwarem ulicach, a nade wszystko o mieszkających tu ludziach, ich życiu codziennym i kulturze oraz dziedzictwie i znaczeniu dla rozwoju Lublina. Jest to także opowieść o pustce, jaka pozostała po dzielnicy żydowskiej oraz o tym, jak Lublin wypełnia tę pustkę pamięcią o dawnym życiu.

Informacja o trasie

Język:
angielski, herbrajski
Tematyka:
spacer tematyczny
Dzień tygodnia:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela
Czas trwania:
do 3 godzin
Długość trasy:
2,2 km
Liczba osób:
od 1 do 30
Cena:

1-10 osób: 350 PLN

10-20 osób: 450 PLN

20-30 osób: 500 PLN

Dla dzieci
Dla dorosłych
Dla seniora
Dla niepełnosprawnych ruchowo
Dla zwierząt

Zarezerwuj spacer telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych kontaktowych Przewodnika poniżej

Alon Benach

Alon Benach

Na co dzień jestem wychowawcą i nauczycielem języków. Posiadam bogate doświadczenie edukacyjne zdobyte podczas lat pracy w terenie – w szkołach, klubach młodzieżowych oraz jako koordynator ds. Młodzieży w izraelskiej Federacji Młodych Studentów i Pracowników. Przewodnikiem jestem od wielu lat. Zajmuje się tematyką historii i kultury Żydów na Lubelszczyźnie. Moje zainteresowanie historią polską i polsko-żydowską prowadzi do próby promowania komunikacji międzykulturowej i nauki w polskiej sferze żydowskiej. W ramach swojej pracy współpracowałem z Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, a obecnie pracuję dla lubelskiej firmy turystycznej Rootka.

Adres e-mail: