„Gościu, siądź pod mym liściem…”

„Gościu, siądź pod mym liściem…”

Nie tylko kamienne pomniki, zabytkowe kamienice, czy stare kościoły są w Lublinie niemymi świadkami historii. Sędziwe drzewa rosnące nie tylko w miejskich parkach widziały niejedno. 
Spacer wiedzie między innymi śladem najważniejszych obszarów miejskiej przyrody, którą znaleźć można w wielkiej obfitości  w Ogrodzie Botanicznym UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, na najstarszej nekropolii miasta przy ulicy Lipowej, ale też na skwerkach, placach, na ulicach. A w całą historię wpleciony jest wątek ludowy, poetycki, kościuszkowski i… gastronomiczny.