Lublin City Tour – Szlak wielokulturowy

Lublin City Tour – Szlak wielokulturowy

Opis:

„Szlak wielokulturowy” prezentuje miejsca, świadczące o wielowiekowym współistnieniu w naszym mieście społeczności: katolickiej, żydowskiej, prawosławnej i protestanckiej. Zwiedzanie miasta zaczynamy w miejscu dawnej dzielnicy żydowskiej Podzamcze, gdzie stała Wielka Synagoga Maharszala. Na trasie zwiedzania znajduje się stary cmentarz żydowski, z którego okolic widoczne są najstarsze obiekty Lublina: kaplica, wieża i ruiny zamku. Dalej trasa prowadzi obok prawosławnej katedry w kierunku gmachu Jesziwy i cmentarza żydowskiego przy ulicy Walecznych. Na trasie jest też dawny pałac Rafała Leszczyńskiego, gdzie w XVI i XVII w. działał zbór kalwiński. W Śródmieściu trasa przebiega obok kościoła ewangelickiego, integrującego społeczność lubelskich protestantów. Na naszej trasie dominują katolickie kościoły: Archikatedra, św. Józefa, Świętego Ducha, Wniebowzięcia NMP, Nawrócenia św. Pawła i seminaryjny. Trasa jest uzupełniona przekazem historycznym.

Data i godzina:
2021-05-23 11:30:00
Lokalizacja:
Plac Zamkowy, przy schodach
Limit miejsc:
10