Lublin przy ujściu rzek do Bystrzycy

Lublin przy ujściu rzek do Bystrzycy

Opis:

Tematem przyrodniczego spaceru będzie Bystrzyca z jej dopływami Czechówką i Czerniejówką. Wody Bystrzycy miały ogromny wpływ na kształtowanie się krajobrazu naturalnego Lublina i antropogenicznego w dolinie rzeki. Podczas spaceru zwrócimy uwagę na znaczenie czystości wód oraz konieczność dbania o ekosystem błękitny w miastach. Na tle rzeki zarysujemy historię rozwoju osadnictwa i przemysłu dawnego i obecnego Lublina.

Data i godzina:
2021-05-21 10:00:00
Lokalizacja:
ul. Łęczyńska 118, Dworek Grafa
Limit miejsc:
15