„Panoramy Lublina”

„Panoramy Lublina”

Wyjątkowość Lublina tkwi w jego położeniu i ukształtowaniu terenu. Nasze miasto zostało założone na licznych wzgórzach i to one wpływają na jego unikatowość. Przedmiotem spaceru będą punkty widokowe: naturalne wzniesienia oraz obiekty wybudowane przez człowieka w przeszłości i teraźniejszości, o których opowiedzą przewodnicy Lubelskiego Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów„Pogranicze”.
Spacer zaczyna się na Czwartku i wiedzie między basztą zamkową przez Plac Giedroycia ku tarasom widokowym na Centrum Spotkania Kultur i Hotelu Victoria.