Oprowadzanie po trasie historycznej Państwowego Muzeum na Majdanku

Oprowadzanie po trasie historycznej Państwowego Muzeum na Majdanku

Przez funkcjonujący w latach 1941–1944 niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny (KL Lublin) przeszło niespełna 150 tysięcy osób. Większość z nich w obozie straciła życie. Misją powstałego w 1944 roku Państwowego Muzeum na Majdanku jest ich upamiętnienie oraz popularyzacja wiedzy o dziejach obozu.
Misję tę Państwowe Muzeum na Majdanku realizuje m.in. poprzez zapewnienie zwiedzającym możliwości z korzystania z usług przewodnickich świadczonych przez profesjonalnie przygotowanych przewodników. Każdego roku z tej propozycji korzystały tysiące osób z całego świata. Standardowe zwiedzanie trwa dwie i pół godziny.