Lubelskie ścieżki Julii Hartwig – co młoda Julia w Lublinie widziała

Lubelskie ścieżki Julii Hartwig – co młoda Julia w Lublinie widziała

Opis:

„Kraj lat dziecinnych on zawsze zostanie…” – jak pisał poeta. Wszyscy znamy ten cytat i wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że krajobrazy i przeżycia z dzieciństwa mają na nas wpływ przez całe życie. Spacer „Lubelskie ścieżki Juli Hartwig – co młoda Julia w Lublinie widziała” jest próbą przybliżenia Państwu miasta z czasów młodości poetki. Usłyszycie o problemach ówczesnych lublinian, spojrzycie na miasto ich oczami. Poznacie Państwo smak sznycla po lubelsku, usłyszycie o lubelskich rozrywkach, zarówno tych dostępnych dla młodzieży, jak i o tych tylko dla dorosłych. Przez pryzmat dzieciństwa i młodości poetki spróbujemy spojrzeć na Lublin lat dwudziestych i trzydziestych XX w.

Data i godzina:
2021-05-21 17:00:00
Lokalizacja:
Plac Litewski, pomnik Unii Lubelskiej
Limit miejsc:
12