„Śladami średniowiecznych murów obronnych”

„Śladami średniowiecznych murów obronnych”

Mury obronne Lublina stanowiły nieodłączny element średniowiecznego krajobrazu miasta. Zapobiegały nagłemu wtargnięciu wojsk nieprzyjacielskich na ich teren oraz pozwalały rycerstwu na przegrupowanie sił. Życie w ich obrębie toczyło się według ściśle określonych reguł. Usytuowanie murów oraz ich elementy obronne nie były przypadkowe, miały bowiem ścisły związek z ukształtowaniem terenu. Miejsce to winno było spełniać określone warunki sprzyjające skutecznej obronie. Podczas spaceru zobaczymy pozostałości murów obronnych, furt, baszt i bram.
Spacer poprowadzi przewodnik PTTK, Maksymilian Zon.