„Szlak zabytków Lublina”

„Szlak zabytków Lublina”

Usługa „Lublin City-Tour” – to szybkie i wygodne zwiedzanie miasta.
Na trasie „Szlak zabytków Lublina” prezentowane są najważniejsze fakty z historii miasta i jego zabytki: zamek lubelski – miejsce zawarcia Unii Lubelskiej oraz dramatycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej i czasów komunizmu, wielokulturowe dziedzictwo Lublina – tablice upamiętniające osiedle żydowskie Podzamcze i synagogę Maharszal, pomnik ofiar holocaustu, katedra prawosławna, kościół ewangelicki, teatr i szkoła handlowa, postawione przez niemieckich ewangelików, katolickie obiekty sakralne – kościół św. Józefa, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, kościół Nawrócenia św. Pawła, archikatedra ze skarbcem, pałace magnackie, pomniki na Placu Litewskim, a także inne obiekty – Wieża Trynitarska, Nowy Ratusz, Brama Krakowska.
Przekaz informacji dostępny jest w 8 językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim.
Trasa została opracowana przez Wojciecha Górskiego.