„Unia Lubelska w pamięci Europy i świata”

„Unia Lubelska w pamięci Europy i świata”

„Unia Lubelska w pamięci Europy i świata” to połączenie wykładu ze spacerem tematycznym z przewodnikiem. Spotkanie ze specjalistą, a jednocześnie popularyzatorem, stanowi wyjątkową okazję do przystępnego zapoznania się z wybranymi przekazami źródłowymi oraz zabytkami, przechowującymi pamięć o narodzinach przed ponad 450 laty Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na trasie wspólnej wędrówki znajdą się obiekty związane bezpośrednio z wyróżnieniem Lublina Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, mianowicie: kaplica zamkowa pw. Trójcy Świętej, kościół pw. św. Stanisława z klasztorem Dominikanów oraz pomnik Unii Lubelskiej na placu Litewskim. Uczestnicy imprezy będą mogli również poznać okoliczności powstania w Lublinie dokumentu unijnego zaprzysiężonego w dniu 1 lipca 1569 roku (jednego z dwóch, mianowicie przedstawicielstwa Litwy), a niedawno wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Dzięki podanym przykładom, przesłanie „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, które stanowiło podstawę Unii Lubelskiej, okaże się inspirujące dla międzynarodowej solidarności; między innymi, tak jak przed wiekami, dla Polski i Litwy.