Tourism Development Bureau

O Biurze Rozwoju Turystki Urzędu Miasta Lublin

Biuro Rozwoju Turystyki to wydział Urzędu Miasta Lublin, który współpracuje z lokalną branżą turystyczną – instytucjami kultury, fundacjami i stowarzyszeniami, przewodnikami miejskimi, a także przedstawicielami obiektów noclegowych i gastronomicznych, w celu rozwijania oferty turystycznej miasta. Zadaniem Biura jest także promocja Lublina, jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, w kraju i poza jego granicami.

Phone:
E-mail:
Website:
81 466 38 50
turystyka@lublin.eu
Social media: