Mariusz Borkowski

Mariusz Borkowski
Ukończyłem filozofię na UMCS w Lublinie. Przewodnikiem jestem od 2012 roku, kiedy to uzyskałem uprawnienia przewodnika turystycznego po Lublinie. Należę do PTTK i uczestniczę w wolontariacie przy klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie. Lubię czynny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami i ludźmi, którzy w tych wydarzeniach zaznaczyli swój udział. Ciągle się doskonalę i staram się, aby słuchacze moich spacerów poczuli atmosferę i ducha minionych wieków. Opowiadam jak spojrzeć na zabytki, plastyczne dekoracje rzeźbiarskie i malarskie oczami ludzi, dla których owe dekoracje zostały wykonane. Moje zainteresowania koncentrują się wokół historii zarówno powszechnej, jak i historii sztuki, stąd też bardzo zajmujące jest dla mnie poznawanie czasu przeszłego miejsca, w którym żyję, Lublina i losów ludzi, którzy tutaj żyjąc, tworzyli historię miasta.
Języki:
polski
Telefon:

Trasy

Spacer zaczynamy na Starym Mieście, od Bramy Krakowskiej, opowieścią o początkach sceny rozrywkowej w Lublinie i budowie pierwszego budynku teatralnego „Komedialni”.