Idea projektu

Czym jest projekt Kuchnia Inspiracji?

Program Kuchnia Inspiracji, skierowany do branży HoReCa, powstał w 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, początkowo pod nazwą Miejsce Inspiracji. Głównym celem Programu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku miasta Lublin w kontekście miejsca ze smakiem – destynacji kulinarnej w Polsce.

Wnętrze Par Zona Cafe

Powiązanie działań i produktów realizowanych przez Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin, takich jak Kuchnia Inspiracji, z działalnością podmiotów z szeroko rozumianej branży turystycznej jest skutecznym sposobem na rozwój współpracy i wzajemne inspirowanie do ciągłego podnoszenia jakości usług. Oczekiwanym efektem działania Programu Kuchnia Inspiracji jest projektowanie i utrwalanie pozytywnych doświadczeń turystów odwiedzających Lublin, a także mieszkańców korzystających z oferty branży turystycznej na miejscu. 

Podmioty uczestniczące w Programie Kuchnia Inspiracji otrzymują na czas jego trwania wsparcie Biura Rozwoju Turystyki w następujących obszarach:

  • promocja i PR,
  • podnoszenie kompetencji komunikacyjnych dla kadry zarządzającej i pracowników,
  • sieciowanie,
  • ewaluacja Podmiotu i produktu.

Program oparty jest o zasady zdrowej rywalizacji – grywalizacji, a jego efektem jest wzmocnienie tożsamości Podmiotów zakorzenionej w dziedzictwie i kulturze Lublina.