Nabór 2023

Sezon Lublin 2023

Ruszył nabór dla Partnerów wydarzenia Sezon Lublin 2023!

Jak zostać Partnerem?

1. ZGŁOSZENIE

 • Zapoznaj się z Regulaminem Sezonu Lublin 2023 i treścią pliku Informacje dla Partnerów (m.in. o kryteriach, zobowiązaniach i świadczeniach), dostępnymi w sekcji Regulamin i Deklaracja Udziału.
 • Wypełnij Deklarację Udziału do 18 kwietnia 2023 roku, podając dane firmy, osobę do kontaktu z Organizatorem, opis usługi/produktu, które chcesz włączyć w ofertę akcji promocyjnej Sezon Lublin 2023 i  opis prowadzonej działalności (2-3 zdania promujące działalność).
 • Deklarację udziału należy podpisać odręcznie i przesłać mailowo na adres sezon@lublin.eu lub dostarczyć osobiście do Biura Rozwoju Turystyki przy ul. Jezuickiej 1/3.


2. OCENA FORMALNA

 • Wybór Partnerów akcji promocyjnej zostanie ogłoszony najpóźniej 28 kwietnia 2023 roku za pośrednictwem strony internetowej Sezonu Lublin – sezon.lublin.eu.


3. REALIZACJA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 • Od 1 maja do 31 października 2023 r.

Co zyskuje Partner Sezonu Lublin 2023?

Osoba dokonująca zgłoszenia wraz z przystąpieniem do Programu zyskuje tytuł Partnera Sezonu Lublin 2023 oraz szereg korzyści:

 • prezentację stałej całorocznej lub sezonowej oferty na miejskich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także w materiałach drukowanych Sezon Lublin 2023,
 • udział w kampanii promocyjnej w mediach i mediach społecznościowych,
 • kierowanie ruchu turystycznego do siedzib i punktów prowadzenia działalności Partnerów.

Regulamin i Deklaracja Udziału

Pytania i odpowiedzi

Sezon Lublin tak jak w roku poprzednim i w tym roku przybrał formę akcji promocyjnej. Uczestnicy akcji korzystający ze stałej oferty Partnerów, będą mogli otrzymać naklejki. Zebranie odpowiedniej liczby naklejek, będzie uprawniało do odbioru określonych nagród (do wyczerpania zapasów).

Ofertę zgłoszoną do akcji promocyjnej Sezon Lublin 2023 mogą stanowić usługi lub produkty, które:

 • stanowią stałą ofertę Partnera (nie są stworzone na potrzeby akcji promocyjnej),
 • świadczone/dostępne są regularnie co najmniej przez połowę okresu trwania akcji Sezon Lublin 2023,
 • ich wartość to co najmniej 25 zł.

Przykłady:

 • “zakup pamiątek za min. 25 zł”
 • “bilet wstępu do …”
 • “usługa przewodnicka po…”
 • “usługa gastronomiczna za min. 25 zł”

Zgłosić mogą się podmioty:

 • prowadzące na terenie Lublina zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie turystyki, kultury, gastronomii, hotelarstwa, sportu i rekreacji lub innych dziedzin związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 • prowadzące działalność odpłatną na podstawie paragonów lub/i rachunków,
 • realizujące stałą, regularną ofertę co najmniej przez połowę trwania akcji promocyjnej Sezon Lublin 2023.

Zgłaszać można się do 18 kwietnia 2023 roku na jeden z dwóch sposobów:

 • mailowo na adres sezon@lublin.eu, wysyłając wydrukowaną, wypełnioną i odręcznie podpisaną Deklarację Udziału w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia,

lub

 • osobiście, dostarczając wypełniony i odręcznie podpisany formularz do sekretariatu Biura Rozwoju Turystyki (ul. Jezuicka  1/3, wejście jak do Centrum Inspiracji Turystycznej).

Podmiot zgłaszający może zaproponować więcej niż jedną ofertę, ale każda z nich powinna zostać przesłana w odrębnej Deklaracji Udziału.

Zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym tj. spełnienia warunków dotyczących podmiotu oraz proponowanej oferty.