Nabór 2021

Sezon Lublin 2021

Ruszył nabór dla Partnerów wydarzenia Sezon Lublin 2021. Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.

Mieszkańcy i turyści zainteresowani poznaniem Lublina zyskują możliwość uczestnictwa w wydarzeniach przybliżających bogatą historię i kulturę miasta. Weekend 21-23 maja 2021 roku będzie dla nich okazją do spędzenia czasu aktywnie i ciekawie. W tym czasie będą mogli poznać bliżej Partnerów wydarzenia i zapoznać się z ich ofertą.

Oferta wakacyjna Sezonu Lublin 2021 obowiązująca od 1 czerwca do 15 września to okazja do skorzystania z oferty Partnerów Sezonu Lublin 2021 w atrakcyjnym pakiecie lub preferencyjnej cenie.

Osoba dokonująca zgłoszenia wraz z przystąpieniem do Programu zyskuje prestiżowy tytuł – Partnera Sezonu Lublin 2021 oraz szereg korzyści:

 1. Prezentacja oferty turystycznej wraz z przybliżeniem całorocznej lub sezonowej działalności Partnera na dedykowanym portalu turystycznym.
 2. Poszerzenie odbiorców oferty Partnera o kolejnych turystów i odwiedzających w sezonie wakacyjnym.
 3. Udział w kampanii promocyjnej.
 4. Wgląd w przygotowane przez Organizatora badanie ruchu turystycznego i zainteresowania ofertą turystyczną w Lublinie w okresie trwania Programu „Sezon Lublin 2021”.
 1. ZGŁOSZENIE – Należy zapoznać się z Regulaminem Sezonu Lublin 2021, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do 30 kwietnia 2021 roku.
 2. OCENA FORMALNA I PUNKTOWA OFERTY – Wybór Partnerów wydarzenia zostanie ogłoszony najpóźniej 10 maja 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej Sezonu Lublin.
 3. REALIZACJA PROGRAMU łącznie od 21 maja do 15 września.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Pytania i odpowiedzi

Głównym celem Sezonu Lublin jest promocja oferty turystycznej miasta poprzez przybliżanie jego dziedzictwa kulturowo-historycznego i oferty usług turystycznych, jak również budowanie efektywnych form współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Lublinie.

Bogaty program wydarzenia tworzony jest przy udziale lokalnych partnerów, którzy w drodze zgłaszania imprez przedstawiają swoje propozycje odnoszące się do Programu Produktów Turystycznych wskazanych w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku.

W tym roku realizujemy 10. jubileuszową edycję Sezonu Lublin.

Od tego roku chcemy podkreślić dostępność oferty sezonowej dla turystów, dlatego warunkiem zgłoszenia oferty na „Sezon Lublin 2021” w weekend 21-23 maja, jest zaproponowanie przez oferentów upustów do oferty na cały sezon, tj. od 15 czerwca do 1 września 2021.

Informacje dostępne są na stronie internetowej Turystyka Lublin oraz na stronie Sezon Lublin.

Publikowane będą również bieżące informacje na portalach społecznościowych prowadzonych przez BRT, tj. profil Facebook Turystyczny Lublin

Przykładowe kategorie Imprez:

 • spacery z przewodnikiem (przedstawienie trasy spaceru wraz z krótkim opisem miejsc na trasie)
 • zwiedzanie zabytków, obiektów historycznych, miejsc pamięci., atrakcji turystycznych (opis wybranego miejsca)
 • wycieczki rowerowe (opis wycieczki wraz z przedstawieniem jej trasy)
 • wycieczki zmotoryzowane (opis wycieczki wraz z przedstawieniem jej trasy)
 • spływy kajakowe (opis unikalnych walorów trasy spływu)
 • prelekcja, wystąpienie tematyczne (artykuł na wybrany temat)
 • gry miejskie i questy (materiał do pobrania wraz z ewentualną instrukcją)
 • warsztaty (opis aktywności, którą odbiorcy mogą wykonać samodzielnie)

Zgłosić może się każdy, zarówno osoby fizyczne i prowadzące działalność i organizacje, firmy, które w swojej ofercie mają działania turystyczne, kulturalne, sportowe i inne związane z ofertą spędzania wolnego czasu w Lublinie.

Oferty przyjmujemy do 30 kwietnia do godz. 15.30, wyłącznie poprzez formularz dostępny na serwerze ankietowym SurveyMonkey.

Podmiot zgłaszający może zaproponować 2 imprezy, ale każda z nich powinna zostać przesłana w odrębnym Formularzu Zgłoszeniowym.

Zgodnie z paragrafem 9. Regulaminu Sezonu Lublin, kryteria merytoryczne oceny ofert to:

 1. OCENA MERYTORYCZNA – Spójność i oryginalność koncepcji zadania, zrozumiała i atrakcyjna forma przekazu, profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację Oferty,
 2. OCENA SPOŁECZNA – Wyrównywanie szans w dostępie do kultury, wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z różnymi społecznościami, przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór grupy docelowej odbiorców Oferty, uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami,
 3. OCENA ORGANIZACYJNA- Realność przedstawionego budżetu oraz adekwatność do przewidywanych efektów, realność przedstawionego harmonogramu, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych, dotychczasowa współpraca z organizatorem, w tym terminowe i prawidłowe rozliczenie zrealizowanych Ofert.