Agata Witkowska

Przewodnik Inspiracji Agata Witkowska
Urodziłam się w Lublinie. Jestem absolwentką historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako przewodnik pracuję od 2011 roku. Oprowadzam turystów również po innych miastach mojego regionu. W swojej pracy kładę nacisk na zagadnienia, związane z moim wykształceniem, czyli architekturę, sztuki piękne, rzemiosło, a także ochronę dziedzictwa kulturowego.
Języki:
polski
Telefon:
Adres e-mail:

Trasy

Wyruszcie szlakiem osób świętych i błogosławionych, które były związane z Lublinem. Nie będzie to jednak kolejny spacer o podniosłym charakterze a ukazania osób świętych i błogosławionych, takimi, jakimi były na co dzień.