Szlakiem Unitów lubelskich

Szlakiem Unitów lubelskich

Wśród mniejszości religijnych zamieszkujących Lublin grekokatolicy należą do tych mniej znanych. A przecież są w tym mieście już od czterystu lat! Na spacerze zobaczymy miejsca związane z wiekami obecności unitów w Lublinie.

Co łączy unię lubelską a unię brzeską? Jak grekokatolicy musieli walczyć z prawosławnymi o cerkiew przy ulicy Ruskiej? Z jakiego powodu w okresie międzywojennym nie powiódł się pomysł wprowadzenia neounii? Dlaczego to właśnie tutaj za czasów PRL-u zaczęło się kształcenie przyszłych księży greckokatolickich? Kiedy w Lublinie odrodziła się parafia greckokatolicka i kim są dzisiejsi grekokatolicy lubelscy?

Podczas spaceru usłyszymy wiele cytatów z historii mówionej (w tym z nigdy niepublikowanych relacji), literatury pięknej, a nawet jeden fragment sztuki teatralnej. Pomimo tego, że powstanie spaceru poprzedziły solidne badania naukowe (autor korzystał z ponad 200 źródeł), nudno nie będzie – dzieje unitów lubelskich były bardzo, bardzo interesujące.

Scenariusz trasy:

  • Wzgórze zamkowe: unia lubelska jako zapowiedź unii brzeskiej. Zygmunt August a idea zjednoczenia Kościołów.
  • Cerkiew Przemienienia Pańskiego: stuletnia walka unitów i dyzunitów o świątynie. Latynizacja w Kościele unickim. Klasztor bazylianów i jego kasata po powstaniu styczniowym. Likwidacja unii przez rosyjskiego zaborcę.
  • Wzgórze zamkowe 2: misje jezuitów wśród unitów Podlasia i Chełmszczyzny i Lublin jak ich baza operacyjna.
  • Kościół św. Wojciecha / Dom Rekolekcyjny: prześladowania grekokatolików przez władze ZSRR i PRL-u. Kongres Osób Świeckich (1990).
  • Trybunał Koronny: propagator unii bp Hipacy Pociej, jego oponent książę Konstanty Ostrogski i ich powiązania z Lublinem. Spotkanie Pocieja i Ostrogskiego w 1595 r.
  • Archikatedra lubelska: jezuici a unia brzeska. Bernard Maciejowski, Teofil Rutka. Pobity przez studentów jezuickich ks. Jerzy Hilary Kotkowski. Nieudana dysputa w 1680 r.
  • Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie: kształcenie grekokatolickich kandydatów do kapłaństwa (od 1965 do dziś). Jarosław Madzelan pierwszym grekokatolikiem absolwentem Seminarium. Ikonostas Jerzego Nowosielskiego.
  • Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła: nabożeństwa greckokatolickie w latach 1960-1980.
  • Teatr Osterwy: „Betlejem Polskie” Łucjana Rydla; premiera sztuki w Lublinie.
  • Kościół św. Jozafata: neounia w Lublinie. Instytut Misyjny Edwarda von Roppa. Odrodzenie parafii w 1993 r.

Informacja o trasie

Język:
polski, rosyjski, ukraiński
Tematyka:
spacer tematyczny
Dzień tygodnia:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela
Czas trwania:
do 2 godzin
Długość trasy:
-
Liczba osób:
do 30
Cena:

200 zł za grupę

Dla dzieci
Dla dorosłych
Dla seniora
Dla niepełnosprawnych ruchowo
Dla zwierząt

Zarezerwuj spacer telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych kontaktowych Przewodnika poniżej

Volodymyr Dyshlevuk

Volodymyr Dyshlevuk

Jestem absolwentem historii i psychologii. Na co dzień współpracuję z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” i biurem podróży ROOTKA. Jako Przewodnik po Lublinie i okolicach pragnę zachęcać turystów do wspólnego odkrywania Lublina. Na swoje spacery zapraszam grupy zorganizowane i osoby prywatne w każdym wieku. Prowadzę także warsztaty o tym, jak oprowadzać, a także o interpretacji dziedzictwa w pracy przewodnika. Jestem tłumaczem poezji, sztuk teatralnych, esejów i pamiętników ocalałych z Zagłady. Oprowadzam w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Do każdego oprowadzania podchodzę indywidualnie, uwzględniając zainteresowania turystów indywidualnych i grup.