Nabór do Programu Kuchnia Inspiracji

1 października 2020 r.

Rusza nabór do Programu Kuchnia Inspiracji. To nowa odsłona Programu Miejsce Inspiracji, obecnego w mieście już od 2009 roku.

Stare Miasto w Lublinie z ogórdkami restauracyjnymi

Szósta edycja, od/nowa. Nasz sztandarowy Program zyskuje nową nazwę: KUCHNIA INSPIRACJI oraz uaktualniony regulamin. Dokonaliśmy zmian, aby Program mógł być bardziej efektywny i atrakcyjny dla Uczestników oraz dawał jak najwięcej korzyści i satysfakcji klientom.

Rozpoczynamy otwarty nabór do 6. edycji Programu Kuchnia Inspiracji (Miejsce Inspiracji), którego ideą jest identyfikowanie miejsc z branży HoReCa – restauracji, które najlepiej zdaniem zaproszonych do Programu ekspertów tworzą i odzwierciedlają charakter i atmosferę Lublina. Do udziału w naborze do Programu może zgłosić się każdy Podmiot prowadzący działalność związaną ze świadczeniem usług gastronomicznych i posiadający własną kuchnię, znajdujący się w obszarze granic administracyjnych miasta Lublin.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku miasta Lublin w kontekście miejsca ze smakiem – destynacji kulinarnej w Polsce. Powiązanie działań i produktów realizowanych przez Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin, takich jak Kuchnia Inspiracji, z działalnością podmiotów z szeroko rozumianej branży turystycznej jest skutecznym sposobem na rozwój współpracy i wzajemne inspirowanie do ciągłego podnoszenia jakości usług. Oczekiwanym efektem działania Programu Kuchnia Inspiracji jest projektowanie i utrwalanie pozytywnych doświadczeń turystów odwiedzających Lublin, a także mieszkańców korzystających z oferty branży turystycznej na miejscu. Podmioty uczestniczące w Programie Kuchnia Inspiracji otrzymują na czas jego trwania wsparcie Biura Rozwoju Turystyki w następujących obszarach:

  • promocja i PR,
  • podnoszenie kompetencji komunikacyjnych dla kadry zarządzającej i pracowników,
  • sieciowanie,
  • ewaluacja Podmiotu i produktu.
   
 •  

Program oparty jest o zasady zdrowej rywalizacji – grywalizacji, a jego efektem jest wzmocnienie tożsamości Podmiotów zakorzenionej w dziedzictwie i kulturze Lublina.

Aby wziąć udział w 6. edycji Programu Kuchnia Inspiracji należy pobrać ankietę zgłoszeniową oraz Regulamin Programu, a następnie do 20 października 2020 r. przesłać skan wypełnionych i podpisanych dokumentów tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres miejsceinspiracji@lublin.eu.

 

PIERWSZY ETAP naboru do Programu polega na zebraniu nadesłanych oraz prawidłowo wypełnionych kompletów dokumentów aplikacyjnych (ankieta zgłoszeniowa i dwa oświadczenia).

W ramach DRUGIEGO ETAPU, zebrane zgłoszenia podlegać będą szczegółowej weryfikacji przez specjalnie powołaną Komisję Programową, złożoną
z profesjonalistów i pasjonatów: krytyków kulinarnych, specjalistów turystyki, kultury, marketingu terytorialnego i marketingu marki; twórców sztuk wizualnych, znawców sztuki, architektury wnętrz, środowisk biznesowych.

15 Podmiotów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru. Informacja o wynikach etapu zostanie zamieszczona na stronie miejsceinspiracji.lublin.eu oraz na profilu FB Turystyczny Lublin. Nominowani zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego etapu naboru drogą elektroniczną (informacja przesłana zostanie na adres e-mail wskazany w ankiecie).

W TRZECIM ETAPIE głos oddajemy dodatkowo klientom. Oceny decydujące o przyznaniu tytułu Kuchnia Inspiracji dokonane zostaną przez Komisję Programową, na podstawie Kart Oceny oraz na podstawie opinii klientów wyrażonych poprzez ankiety dostępne
w określonym czasie, w lokalach Podmiotów.

W celu dokonania oceny, Komisja Programowa spotka się kolektywnie z każdym z Podmiotów (preferowana reprezentacja składająca się z osoby reprezentującej Podmiot lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo oraz osoby wskazanej do kontaktu
w ankiecie zgłoszeniowej) w ich siedzibie, w dogodnym dla Stron terminie, w określonych przez harmonogram Programu ramach czasowych. Podmioty podczas spotkania przedstawiają Komisji Programowej swoje walory podczas 15 minutowej prezentacji. Komisja ma prawo do zadawania pytań, które pozwolą na uzupełnienie Kart Ocen.

Podmioty, w okresie trwania trzeciego etapu, aktywnie uczestniczą w promowaniu udziału w Programie wśród swoich klientów, prosząc o wypełnienie ankiety konsumenckiej dostępnej w obiekcie. Formularze ankiety w języku polskim i angielskim oraz zamknięty
i zaplombowany pojemnik na wypełnione formularze dostarcza Organizator. Podmiot ma obowiązek umieszczenia formularzy ankiet oraz pojemnika w widocznym miejscu, dostępnym dla wszystkich klientów.

Zgromadzone i zebrane przez Organizatora ankiety, podobnie jak opinie eksperckie zostaną poddane szczegółowej analizie, a sporządzone zestawienia będą miały wpływ na ostateczną decyzję o przyznaniu Podmiotom tytułu Kuchnia Inspiracji.

10 Podmiotów – restauracji (także kawiarni, pubów, enotek itp.), które uzyskają najwyższe noty, zakwalifikowanych zostanie oficjalnie do 6. edycji Programu Kuchnia Inspiracji.

Po raz pierwszy w tej edycji wprowadzamy CZWARTY ETAP Programu, którego efektem będzie zbudowanie trwałej marki Kuchnia Inspiracji jako rekomendacji dla najlepszych lokali gastronomicznych w Lublinie i ambasadorów kulinarnych marki „Lublin. Miasto Inspiracji”.

Tytuł Kuchnia Inspiracji to coś więcej niż kolejny emblemat. Przez blisko dziesięć lat sprawdziliśmy wiele miejsc w Lublinie, które codziennie pracują na swoją markę i wpisały się już na stałe w krajobraz miasta. Organicznie są związane z Lublinem, czego odzwierciedleniem jest autorska kuchnia, wystrój i klimat. Dlatego, począwszy od 6. edycji, spośród wszystkich wyróżnionych restauracji będziemy wybierać te, które będą tworzyć Miejsca Inspiracji.

Tak, Miejsca Inspiracji, które już zaistniały w przestrzeni publicznej przez poprzednie edycje Programu są i pozostaną synonimem najwyższej jakości w duchu Miasta Inspiracji. Miejscem Inspiracji tak po prostu się nie zostaje. Uznaliśmy, że taki tytuł wymyka się jednej kategorii, dlatego Miejsca Inspiracji to od tego roku trwałe wyróżnienie dla najlepszych lokalizacji w Lublinie. Jak będzie o no przyznawane? – Po audycie i ponownej ocenie komisji wyłonionych zostanie od jednego do trzech miejsc, które otrzymają bezterminowy mandat jakości, rokrocznie weryfikowany audytem (ankieta ewaluacyjna oraz opinie klientów). W kolejnych latach do Miejsc Inspiracji będą dołączać także inne, które oferują różnego rodzaju wrażenia, nie tylko kulinarne.

1 października – ogłoszenie naboru

1 – 20 października – pierwszy etap – przyjmowanie zgłoszeń

21–27 października – drugi etap – preselekcja – wybór 15 Podmiotów przez Komisję Programową

28 października – 22 listopada – trzeci etap – prezentacje, spotkania indywidualne z Komisją Programową

5 – 22 listopada – pozyskiwanie ankiet konsumenckich

23 listopada – 4 grudnia – analiza ankiet konsumenckich przez Komisję Programową

7-9 grudnia – obrady finałowe Komisji Programowej

11 grudnia – oficjalne ogłoszenie wyników VI edycji Programu Kuchnia Inspiracji – wybór 10 Miejsc Inspiracji

do 31 grudnia – podpisanie Porozumień

1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2022 – obowiązywanie 6. edycji Programu Kuchnia Inspiracji

wrzesień-październik 2022 – czwarty etap – wyłonienie 1-3 najlepszych Miejsc Inspiracji trwającej edycji i przyznanie im kasetonu Miejsce Inspiracji. 

Pliki do pobrania: