Muzeum Historii Miasta Lublina

Muzeum Historii Miasta Lublina

W Muzeum Historii Miasta Lublina znajdują się zbiory archeologiczne, ikonograficzne, czasopisma, plakaty i pamiątki życia codziennego. Na starych widokówkach i fotografiach widoczny jest Lublin od XIX wieku aż po lata 60. XX w. Z wiedzą zdobytą w Muzeum inaczej patrzy się na mijane podczas dalszego zwiedzania budowle, kamienice i uliczki.

Muzeum Historii Miasta Lublina
Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa: