Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku jest najstarszym w Europie muzeum upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Zostało utworzone jesienią 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, potocznie nazywanego Majdankiem. W ciągu trzech lat funkcjonowania (1941 r. – 1944 r.) przez obóz przeszło ok. 150 tysięcy więźniów różnych narodowości, wśród których największe grupy stanowili Żydzi, Polacy i Białorusini. W wyniku masowych rozstrzeliwań, egzekucji w komorach gazowych oraz z powodu tragicznych warunków bytowych życie straciło tu blisko 80 tysięcy osób.
Od 2004 r. oddziałem PMM jest Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, a od 2012 r. – Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

Logo Państwowego Muzeum na Majdanku
Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa:

Oferta