O czym mówią lubelskie pomniki cz.2.

O czym mówią lubelskie pomniki cz.2.

Spacer ten stanowi drugą część z serii 3 wycieczek śladem lubelskich pomników. Uczestnicy spaceru poznają okoliczności ich powstania, ciekawostki z nimi związane, ich twórców i pomysłodawców. A może stworzą komitet budowy nowego pomnika…

Trasa druga będzie obejmować teren Miasteczka Akademickiego i jego okolice. I tak uczestnicy wyruszą sprzed gmachu KUL-u, gdzie wystawiono pomnik Kamila Cypriana Norwida. Na dziedzińcu uniwersytetu zobaczą jeden z najpiękniejszych i pierwszych pomników Jana Pawła II w Polsce, przedstawiający scenę Homagium. Na terenie sąsiedniego uniwersytetu będziemy podziwiać kilka upamiętnień, o bardzo różnym charakterze: Pomnik Patronki tej uczelni, Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich, Ławeczkę Rektora Raabego, najbardziej zasłużonego w historii tej instytucji, Pomnik Powstańców Styczniowych rozstrzelanych na tym terenie, czy wreszcie pomniki-wizerunki profesorów UMCS na niedawnym skwerze Profesora Seidlera. Uczestnicy zajrzą na teren Kościoła Garnizonowego, by zobaczyć jeden z serii powstających w ostatnich latach jak grzyby po deszczu dzieł W. Marcewicza- Pomnik Katyński.

Następnie udadzą się ulicą Radziszewskiego na Skwer Arcybiskupa Życińskiego, by obejrzeć „świeżutki” pomnik twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Nieopodal przed Gmachem Filharmonii znajduje się pomnik lubelskiego muzyka Henryka Wieniawskiego. Po powrocie na Aleje Racławickie przewodniczka opowie o Kapliczce Bożej Męki przy Kopcu Cholerycznym. Chętni wybiorą się do Ogrodu Saskiego, by dowiedzieć się z inskrypcji na znajdującym się tam pomniku, kto i kiedy założył ten park.

Informacja o trasie

Język:
polski, francuski
Tematyka:
spacer tematyczny
Dzień tygodnia:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela
Czas trwania:
do 3 godzin
Długość trasy:
3 km
Liczba osób:
od 1 do 40
Cena:

250 zł

Dla dzieci
Dla dorosłych
Dla seniora
Dla niepełnosprawnych ruchowo
Dla zwierząt

Beata Petkiewicz

Beata Petkiewicz

Przewodnikiem jestem od 9 lat. Należę do Koła Przewodników Miejskich w Lublinie PTTK oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”. Równocześnie jestem nauczycielem akademickim i tłumaczem. Kontakt z ludźmi w różnym wieku, różnych profesji i z różnych stron świata jest tym, co pociąga mnie w tym zajęciu najbardziej. Chciałabym, aby Lublin i Lubelszczyzna stały się rozpoznawalne zarówno wśród mieszkańców naszego kraju, jak i gości z zagranicy. Inspiracją dla moich spacerów są ludzie, którzy współtworzyli historię miasta. Znani, ale też bezimienni, ponieważ to oni nadają mu charakter, tożsamość i budują niepowtarzalną atmosferę.

Telefon:
505 166 235
Adres e-mail: