Szlak Powstania Styczniowego - "Równość, Wolność, Niepodległość" - (1863-1864)

Szlak Powstania Styczniowego - "Równość, Wolność, Niepodległość" - (1863-1864)

“Szlak Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) – stanowi – przede wszystkim – zarówno doskonałe przypomnienie jak i nowatorską, śmiałą próbę przybliżenia historycznych, poszczególnych postaci Powstańców Styczniowych – jak i rekonstrukcji wydarzeń związanych z największym i najdłużej trwającym – niepodległościowym zrywem Polaków.

Szlak Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) – zawiera w sobie i zarazem realizuje – szereg autorskich, nowych, interdyscyplinarnych działań genealogicznych i historycznych, inicjatyw krajoznawczych, przewodnickich i turystycznych takich jak np: okolicznościowe odczyty, prace naukowe i referaty, specjalistyczne spacery tematyczne, wycieczki szkolne, przejścia piesze oraz turystyczne rajdy krajoznawcze.

Szlak Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) – nawiązuje do spektakularnej, historyczno-krajoznawczej – realizowanej w roku – “Cichociemnych” – dnia: 23 stycznia 2016 r., w – 153 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – w ramach autorskiego paradygmatu – “Turystyki Innowacji” – wycieczki patriotycznej, pt: “Powstanie” – z udziałem członków zwyczajnych stowarzyszenia: “Słuchaj, Patrz, Pomagaj” – w osobach: Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Pan Piotr Głuchowski-Fedirko oraz członek Stowarzyszenia – Pan Maciej Gołąb – jako kolekcjonerskiej grupy rekonstrukcji historycznych: “Ćwieki” – związanej z działalnością i walkami – powstańczego oddziału – Kajetana Karola Cieszkowskiego herbu Dołęga, ps. “Ćwiek”.

Szlak Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) – finalizuje również – autorski i nowatorski projekt – Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, pt: “Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej 1832-1915″ (ang. “People of Lublin voivodeship in tsar army 1832-1915“). Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości otrzymał Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego oraz medialny Patronat Radia Lublin.

**
      Słuchaj, Patrz, Pomagaj

***
   Nic nie jest zapomniane
     Nic nigdy nie będzie zapomniane

****

Wycena przedsięwzięć turystycznych realizowanych w ramach – Szlaku Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) – każdorazowo jest uzgadniana z organizatorem – autorem szlaku. Informacje, rezerwację i zgłoszenia: Mgr Adam Podkowa – Autor, pomysłodawca, organizator oraz przewodnik po – Szlaku Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864).

Informacja o trasie

Język:
polski, angielski, herbrajski, niemiecki
Tematyka:
spacer tematyczny
Dzień tygodnia:
Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela, Poniedziałek, Wtorek
Czas trwania:
do 3 godzin
Długość trasy:
do uzgodnienia
Liczba osób:
od 1 do 45
Cena:

do uzgodnienia

Dla dzieci
Dla dorosłych
Dla seniora
Dla niepełnosprawnych ruchowo
Dla zwierząt

Zarezerwuj spacer telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych kontaktowych Przewodnika poniżej

Adam Podkowa

Adam Podkowa

Jestem Przewodnikiem po Państwowym Muzeum na Majdanku, przewodnikiem turystyczny po mieście Lublinie, organizatorem turystyki i krajoznawstwa. Mikromodelarzem i rekonstruktorem historyczny przy „Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej” w Warszawie (m.in.: typy broni i uzbrojenia, mundury, wojska lądowe i broń pancerna), mgr Teologii KUL Jana Pawła II o specjalności: reguły i wspólnoty zakonne, teologia fundamentalna, dogmatyczna i religioznawstwo. Ukończyłem również, studia podyplomowe z pedagogiki. Jestem mediatorem sądowym oraz wykładowcą. Piszę prozę poetycką i poezje – prelegent lubelskiego „Miasta Poezji”. Ponad to jestem miłośnikiem spacerów, dyskusji i długodystansowych pieszych rajdów krajoznawczych. Działaczem społecznym i samorządowym. Pomysłodawcą i autorem wielu inicjatyw i projektów, m.in.: tablicy upamiętniającej pierwszych obrońców Miasta Lublina – Lubelskich bohaterów II Wojny Światowej w obronnej kampanii wrześniowej w tym, m.in. – Zdzisława Podkowy, harcerza, członka grupy – „Przysposobienia Wojskowego”, dowódcy 1-dnego z oddziałów ZWZ-AK w Lublinie, aresztowanego i torturowanego „pod Zegarem”, osadzonego w więzieniu na Zamku Lubelskim, więźnia i męczennika, który – mając jedynie 22-lata – w obozie KL Auschwitz I „Stammlager” – w dniu: 3 listopada 1942 r.– oddał swoje życie za drugiego człowieka i wolność Ojczyzny.

Telefon:
502 601 993
Adres e-mail: