“Dziedzictwo kulinarne od kuchni”, czyli projekt o tym, czym smakują Lublin i Równe

21 lipca 2021 r.

Projekt promuje współpracę transgraniczną miast partnerskich – Równego w Ukrainie i Lublina. Ponadto wspiera je w działaniach promocji kultury lokalnej i historii.

Legendy Miasta

Gmina Lublin realizuje od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2021 r. projekt pn. „Dziedzictwo kulturalne od kuchni – promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” współfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

To projekt łączący współpracę transgraniczną miast partnerskich Równe i Lublin w działaniach promocji kultury lokalnej i historii.

Wszystkie zainteresowane strony starają się zwiększyć atrakcyjność zabytku historycznego i kulturalnego miast Równe i Lublin, a także pomaga zachować europejskie dziedzictwo kulinarne – tradycyjne potrawy.
Celem projektu jest poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego miast Równego i Lublina poprzez popularyzację dziedzictwa kulinarnego.

Działania projektu wzmocnią tożsamość kulturową Równego i Lublina, promując je przez pryzmat zachowania i promowania tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego. Będą również upowszechniać wiedzę na temat potencjału dziedzictwa kulinarnego miast.  Realizacja projektu odgrywa ważną rolę w kształtowaniu jakości życia i wizerunku turystycznego miast Równego i Lublina. Ostatecznymi beneficjentami projektu są mieszkańcy i goście Równego oraz Lublina.

Projekt stopka png